Propisi u području zapošljavanja


Zapošljavanje osoba s invaliditetom jedna je od iznimno važnih aktivnosti civilnog društva koja se mora temeljiti na pozitivnim propisima.
Postoje 32 propisa Republike Hrvatske – zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju ovo područje. Popis propisa dostupan je ovdje: