10.10.2017. - Emisija na Radio Martinu s novinarkom Slavicom Šarović


Važno je govoriti o podučavanju socijalnim vještinama i kulturi ophođenja prema ranjivim skupinama građana, u koje spadaju i osobe s invaliditetom. Već treću godinu uz potporu Zagrebačke županije na tome radi Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM). U tijeku su pripreme za aktivnost na osnovnim i srednjim školama te veleučilištima Zagrebačke županije do kraja 2017. To činimo na način da svaki sudionik dobije na dar edukativnu publikaciju za mlade BONTON za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom. – rekla je Mr. med. sc. Mirjana Dobranović, osoba s invaliditetom i predavačica na edukativnim interaktivnim radionicama.

Kako je to dvosatna emisija u drugom djelu Mr. med. sc. Mirjana Dobranović govorila je o  početku INKLUZIVNE Škole za ekološko i konvencionalno pčelarenje na Sveučilišnom kampusu Borongaju, spomenula žene pčelarke koje su se upisale na edukaciju, iskustva koja imamo u Hrvatskoj s pčelarkom u invalidskim kolicima Mr. sc. Jadrankom Luketa Marković i drugim ženama pčelarkama. U povijesti je poznato pčelarenje žena a posebno je zanimljiva životna priča i svjedočanstvo iz pripreme životnih priča pčelara s invaliditetom gdje je 99 godišnja Živka Vugrin iznijela rečenicu kao životnu mudrost – Ako imaš pčele imaš sve! Govorila je o potrebi uključivanja i osoba s invaliditetom u Inkluzivnu Školu te mogućnosti kroz njen inkluzivni pristup kao cjeloživotno obrazovanje, razvoj zajedništva jer se pčelarima iz te skupine omogućuje razvoj kao dobrih ljudi, doprinos u podizanju razine njihova osobnog civilizacijskog razvoja - prihvaćanjem osoba s razlikama u svojoj sredini. Učenje donošenju odluka, što pčelari moraju činiti kad otvore košnicu, vrlo je značajno i važno u drugim situacijama njihova života.