01.03.2022. - Donacija HBOR za UPIM-ovu Inkluzivnu školu


Od 2015-te potpuno volonterski i tiho Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) i pčelarske udruge Pčelinjak, Propolis i Ulište te uz potporu Fakulteta prometnih znanosti, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Srednje škole Bedekovčina volonterski organizira Inkluzivnu pčelarsku školu za osobe s invaliditetom. To je redovna škola pčelarstva ali je prilagođena osobama s invaliditetom. Dosadašnji rezultati djelovanja Škole su sjajni i ponosni smo na njih. Nažalost, ne uspijevamo proći u javljanju projekta Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom ili Gradskom uredu za poljoprivredu. Odbijaju nas da se radi o edukaciji ili da za to nemaju sredstava. Pisali smo i EU projekt ali nismo prošli administrativno, malom greškom da partner, udruga  Pčelinjak, nije na vrijeme javila da je postala Hrvatska udruga. U osvješćivanje problema pokušali smo zainteresirati Skupštinu Grada Zagreba, koja je pomogla u dobivanju potpore za dva polaznika Škole od GU socijalne zaštite, potpori u obilježavanju Svjetskog dana pčela 2019. a Francuska ambasada platila put dolaska u Hrvatsku njihovog uspješnog pčelara s invaliditetom (na slici).  On se predstavio na Međunarodni dan osoba s invaliditetom u KD Vatroslav Lisinski i Ministarstvu poljoprivrede i predstavio svoj rad i proizvode.

I ove godine počela je nastava za školsku godinu 2021/2022 i uključeno je nekoliko osoba s invaliditetom, pa i roditelja osobe s invaliditetom, od kojih, neki od njih, nisu pri novcu za školarinu zbog otežanog socijalnog stanja. Nekako smo uvijek dosada u Školi nalazili način da polaznici koji su osobe s invaliditetom dobiju u ruke uvjerenje o edukaciji. Tako i ove godine sretno riješen problem uz sponzorstvo HBOR-a, kojemu je UPIM poslao projekt.  Volonterski rad nas veseli ali vjerujte da iscrpljuje i umorni smo od pisanja i traženja pomoći za nešto što je toliko važno osobama s invaliditetom. Želja nam je osobe s invaliditetom naučiti da pecaju a ne da im damo ribu u ruke!!  Uz snažan volonterski psihosocijalni rad s polaznicima, svake godine na bazi osmišljenog upitnika provodimo anketu i izrađujemo analizu uspješnosti Inkluzivne škole, te smo na osnovi dobivenih rezultata sigurni da smo na dobrom putu. Pišući projekte i javljajući se na pozive za donacije, sredstva su UPIM-u najviše potrebna za školarine, kupnju košnica s rojevima i zaštitna odjela, izrade i provođenje ankete i analize, osvježavanja web stranice (o početku Inkluzivne škole i njenom završetku), izrada promotivnih letaka o Školi a na završetku godine malog osvježenja prigodom podjele uvjerenja uz medijsku prezentaciju ove lijepe aktivnosti. Živimo u nadi da će se potpora takovom radu ostvariti.