21. ožujka 2012. Potpisan Sporazum o suradnji


Cilj suradnje je izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih predmeta a studentima polaznicima Pravne klinike omogućiti stjecanje neposrednog iskustva o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljivanje znanja o primjeni pravnih pravila u praksi te stjecanje praktičnih vještina. Svrha je suradnje da studenti, po svim standardima struke i profesionalne pravničke etike, u određenom broju slučajeva pruže pravnu pomoć i na taj način doprinesu sustavu pružanja besplatne pravne pomoći u javnom interesu namijenjenom ostvarenju ustavnih načela jednakosti sviju pred zakonom, prava na pristup sudovima i drugim tijelima koja odlučuju o pravima građana, te pravičnog suđenja u razumnom roku.