UPIM u Grčkoj


IZVJEŠTAJ S PRVE MOBILNOSTI
"BITSE" (Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment)
(Prepreke na putu od škole do posla)
Thessaloniki, 25. to 28. September 2012.

SAŽETAK PROJEKTA
Europska udruga pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD) u suradnji s brojnim drugim organizacijama koje su članice EU ali i one koje se pridružuju (kao Hrvatska) kroz ovo predloženo partnerstvo želi produbiti  iskustvo, stručnost i znanje u pružanju i razvoju  širokog raspona usluga za osobe s invaliditetom. U skladu s UN konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i njenim načelima, definicijom  invalidnosti i postojećim programima zapošljavanja osoba s invaliditetom i usluga koje se pružaju, postoje preporuke za suradništvo koje  su  navedene u novoj EU Strategiji invalidnosti 2010 -2020 (podvučeno opredjeljenje za Europu bez barijera). Osobe s invaliditetom, koje  prolaze tranziciju od škole na zapošljavanje i rad često nemaju mogućnosti ili su spriječene ili barem blokirane u pristupu zapošljavanja  i/ili održavanja na radnom mjestu. U interakciji s različitim preprekama koje postoje i sprečavaju njihovo puno i učinkovito sudjelovanje  u društvu moraju biti na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima (EU anketa od hoc modula o zapošljavanju osoba s invaliditetom (ARAHM), 2002). Ovo predloženo partnerstvo nastoji povezati uloge učitelja, trenera, vježbenika i strukovnih profesionalaca, kao i drugih socijalnih  partnera i institucija, te predstaviti Europskoj uniji u najširem kontekstu  ovu međusobnu suradnju na zajedničku temu kroz ispitivanje tih  barijera. Partnerstvom 14 organizacija iz devet zemalja EU će se predložiti  prepoznavanje, popisati i usporediti prepreke koje su zajedničke  ili tipične svim partnerskim zemljama, i razvijati one koje se kao "zajedničke" iznjedre kao najbolja praksa koja može poslužiti kao model i set preporuka koje će pomoći i poduprijeti rad svim relevantnim sudionicima u iskorjenjivanju, smanjivanju ili prevladavanju takvih prepreka.


Pogledajte na linku http://www.innovia.at/neu/index.php?id=bitse