UPIM u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava


07.09.2012. započeo rad radne skupine za izmjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Ministarstvu  rada i mirovinskog sustava. UPIM je član radne skupine i aktivno se bavi promicanjem ljudskog prava na rad osoba s invaliditetom i pružanjem individualne potpore u pronalaženju posla.