Zapošljavanje i poduzetništvo


ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
Nacionalni sastanak mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima, 15.2013.


UPIM je dobio poziv da 15. studenoga 2013. na Tribini grada Zagreba sudjeluje na sastanku. Na njemu je sudjelovala članica udruge, Maja Kušaković.
Nacionalni sastanak mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima na temu zapošljavanje i poduzetništvo održan je u sklopu projekta „Zapošljavanje
i poduzetništvo“ kojeg provodi Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, a sam projekt financiran je sredstvima Europske komisije, kroz program Mladi na djelu kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Glavni cilj sastanka bio je analiza teme zapošljavanje i poduzetništvo kao jednog od područja Nacionalnog programa za mlade 2009. – 2013. te izrada
preporuka za poglavlje o zapošljavanju i poduzetništvu u okviru nadolazećeg Nacionalnog programa za mlade. Na
sastanku su sudjelovali mladi od 15 do 30 godina sa područja sjeverne Hrvatske i stručnjaci - osobe koje se bave radom s mladima te osobe odgovorne za politiku prema mladima. Koristeći World Cafe metodu, kroz rad i rasprave u manjim grupama, obradile su se tri mjere postojećeg Nacionalnog programa za
mlade u području Zapošljavanja i poduzetništva te su se predlagale i definirale konkretne aktivnosti i mjere za Nacionalni program za mlade koji će biti
na snazi od 2014. godine.

Sudionici su na sastanku raspravljali o stanju na hrvatskom tržištu rada, korištenju mjera aktivne politike zapošljavanja, potporama mladima u situaciji nezaposlenosti i pri ulasku na tržište rada te usklađenosti obrazovnog sustav i tržišta rada.
Na tom sastanku gđa. Marija Halić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je opisala čime se točno burza rada bavi kako bi se smanjila nezaposlenost, kako bi potaknula osobe pogotovo one koje su odustale od školovanja da nastave i dalje se školovati te ih informira i savjetuje kako bi bilo najbolje pristupiti na razgovoru za posao to jest poslodavcu. Mladim osobama koje su nezaposlene pruža se mogućnost usavršavanja njihovog znanja kroz njihove vlastite vještine u centru za mlade (Zvonimirova 15) te pomoću profesionalnog traženja posla. Imaju i mogućnost korištenja besplatnih radionica koja ih potiče da budu kreativni te su im omogućeni info seminari na kojima:

- Potiču samozapošljavanje: otvaranje vlastite tvrtke tj. pokretanje vlastitog posla
- Sufinanciranje zapošljavanja
- Imaju mogućnost poboljšavanja vještina kako bi mogli uvidjeti što mogu i unaprijediti ih
- Kako se predstaviti poslodavcu i na selekciji poslova te napisati životopis
- Opća kultura
Nezaposlene osobe također mogu doći informirati se na Sajam poslova na kojima studenti i poslodavci iz cijele Hrvatske objašnjavaju koje imaju mogućnosti tokom studiranja i završetka fakulteta, mogućnost razmjene u stranu državu te također i zapošljavanja u zemljama EU.

 Tijekom sastanka, svi prisutni su se podijelili u nekoliko grupa u kojima su raspravljali o nekim temama kao:
• Obrazovanje i tržište rada
• Razlika od prije pet godina i sada na tržištu rada i području obrazovanja
• Situacija na tržištu
• Pristup poslodavcu
• Situacija na burzi
• Multitasking
• Da li sveučilište pruža dovoljno materijala i obrazovanja koje je potrebno za posao

Sudionici su analizirali stanje prema elementima Nacionalnog programa za mlade. Prepoznali su određene aktivnosti navedene u Nacionalnom programu za mlade, no smatraju kako je glavni problem nedostatak kvalitetne provedbe određenih mjera koje smatraju preopćenitima i samo osnovom za djelovanje.
Smatraju kako je javnost jako malo ili nikako informirana o Nacionalnom programu za mlade te da treba poraditi na informiranju i predstavljanju Nacionalnog programa za mlade po odgojno – obrazovnim ustanovama i u medijima.

Analizirajući stanje prije pet godina i sada na hrvatskom tržištu rada sudionici su istaknuli kako su se gospodarske aktivnosti smanjile, povećala nezaposlenost, kako sama klima nije povoljna za poduzetnike početnike te da tržište rada općenito nije organizirano.
Što se tiče poduzetništva mladih općenito nedostaje poduzetnički duh, a kao same prepreke poduzetničkoj inicijativi mladih ističu povećanje troškova u početnoj fazi poslovanja, rizik te strah od propadanja, nelikvidnost te loši primjeri iz okoline. Mladima također nedostaje početni kapital, te je veliki problem kreditna nesposobnost mladih te neinformiranost o poticajima i subvencijama koje im se nude.
Isticali su neusklađenost obrazovnog sustava i tržišta rada. Mladi koji ulaze na tržište rada nisu osposobljeni za rad jer na fakultetima je i dalje više teorijskih kolegija nego praktičnog rada  te mladi dolaze na tržište rada bez iskustva u struci. Smatraju da je najveća prepreka zapošljavanju mladih upravo taj nedostatak iskustva, ali se slažu kako mjere poticanja zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pomažu mladima.
Istaknuli su i probleme Bolonjskog procesa za koji smatraju da nije usklađen s tržištem rada jer mlade osobe nakon tri godine studija - ne mogu konkurirati na tržištu rada na temelju usvojenog znanja i ''titule''.
Također se kao problem ističu neusklađenost upisnih kvota s potrebama tržišta rada, nedostatak komunikacije i suradnje između fakulteta i poslodavaca, te nedostatak kvalitetnog profesionalnog usmjeravanja mladih tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Smatraju kako na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje postoji premalo mogućnosti za usavršavanje i osposobljavanje te kako sami zaposlenici nisi dovoljno informirani te ponekad prenose krive ili polovične informacije.

Prijedlozi za poboljšanje

• Informiranje i edukacija mladih u sklopu formalnog i neformalnog obrazovanja
• Organiziranje rasprava, radionica, tribina i okruglih stolova već od osnovne škole
• Uvrstiti u nastavni plan i program edukaciju o praktičnim znanjima potrebnim pri ulasku na tržište rada poput pisanja životopisa,
  molbe i zagovora za posao
• Educirati mlade o mogućnostima poduzetništva i samozapošljavanja ažuriranjem i uređivanjem postojećih  internet stranica
  mjerodavnih institucija da budu   razumljive i informativne
• Prilagoditi obrazovni sustav potrebama tržišta rada
• Omogućiti kvalitetnije obrazovanje mladih pružanjem konkretnih znanja i praktičnog rada tijekom obrazovanja koji će mladima
  olakšati zapošljavanje
• Usmjeravati mlade da upisuju obrazovne programe za deficitarna zanimanja
• U strukovne srednje škole uvesti obaveznu praksu, a u gimnazije volontiranje kako bi mladi stekli radno iskustvo i prije
  završetka formalnog obrazovanja
• Uskladiti upisne kvote na fakultetima s potrebama tržišta rada
• Uvesti obavezno profesionalno usmjeravanje tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
• U srednje škole uvesti obaveznu izradu profesionalnog plana
• Raditi na kvalitetnom i učestalom istraživanju i analizi stanja i potreba na tržištu rada
• Besplatno informiranje, savjetovanje i podrška mladim poduzetnika u prvoj godini poslovanja
• Osnovati učeničke servise na području cijele Hrvatske
• Poticati međusektorsku suradnju, povezivanje obrazovnih ustanova, zavoda za zapošljavanje, razvojnih agencija,
  poslodavaca,  organizacije civilnog društva
• Povezivati mlade s idejom da krenu zajedno u poduzetništvo -  za poticanje poduzetništva iskoristiti coworking i sharing
  ekonomiju,   freelancere
• Pojednostaviti procedure za mlade s poduzetničkom idejom
• Ublažiti poslodavcima potrebne kriterije za zapošljavanje mladih
• Poticati stvaranje zadruga (mladih, učenika, žena) kao organizacijski balans između udruga i poduzeća
• Omogućiti više poticaja za mlade koje će im olakšati put pri zapošljavanju te sufinanciranjem podupirati poduzetničko
• Pružati povoljnije kredite za poduzetnike – 0% kamata koje bi sufinancirala država
• Promovirati primjere dobre prakse u medijima kako bi se ljude potaknulo na poduzetništvo
• Provoditi mjere za omogućavanje bolje i lakše fluktuacije na tržištu rada
• Omogućiti osobama s invaliditetom kvalitetnije i opširnije osposobljavanje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
• Osnivanje centara  koji bi na jednom mjestu mlade informirali o zapošljavanju, volontiranju, i savjetovanje o ulasku na  tržište rada
• Poticati mjere  osiguravanja konkurentnosti na tržištu mladih osoba s invaliditetom, dugotrajno nezaposlenih, mladih koji ne
   završavaju  srednju školu – otkrivanje i razvoj intelektualnog i radnog potencijala
• Osnivanje većeg broja poslovnih inkubatora