01.12.2007. - Radionice osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom "Nada umire posljednja"


Projekt Radionice osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom "Nada umire posljednja" iniciran je s namjerom pružanja podrške nezaposlenim osobama s invaliditetom u procesu traženja posla, odnosno rješavanja problema nezaposlenosti. Projekt je financiran uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Planiranim aktivnostima korisnicima smo željeli pružiti potporu na njihovom putu osamostaljivanja i podizanja kvalitete života, pozitivno utjecati na njihovo samopouzdanje i motivirati ih na stalnu i upornu borbu u ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava – među kojima je i pravo na rad.

Kako bi korisnicima projekta osigurali što primjereniju podršku i informacije o tome što lokalne sredine čine kako bi im olakšale svakodnevni život i poduprle ih u ostvarenju njihovih osnovnih životnih potreba u zajednici u kojoj žive, na radionice smo nastojali pozvati i predstavnike lokalne vlasti, predstavnike državnih institucija s lokalnih razina (kao što su Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb), te poslodavce.

Potaknuti velikim brojem pisama mladih osoba s invaliditetom koje imaju problem zapošljavanja, i koje su zatražile potporu u rješavanja za njih ovog najvažnijeg problema kvalitete života – imati posao i osiguranu egzistenciju, tijekom 2006. godine UPIM (mala udruga ali svjesna problema nejednakosti i diskriminacije prema osobama s invaliditetom osobito u zapošljavanju) organizirala je seriju regionalnih radionica osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom. Radionice su se održane u Zagrebu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Solinu a tijekom ove 2007. ponavljaju se u istim gradovima. Radionice imaju za cilj potporu mladim osobama s invaliditetom kroz povećanje znanja i razumijevanja pristupa problemima, razmjenu informacija i iskustava. Upravo zato, ovim predavanjem o ulozi civilnog sektora želi se sudionicima približiti aktivnosti udruga invalida koje se snažno bore na nekoliko razina: u javnim komunikacijama upozoravajući na potrebu zaštite osnovnog ljudskog prava – prava na rad, na osobnim razinama za neovisno življenje i osobnu asistenciju, na zakonodavnoj razini za donošenje temeljnih propisa, na državnoj razini za razvoj svijesti i kulture kod građana, na osobnoj razini s porukom da svi trebaju voditi brigu da svojim pozitivnim primjerima života, djelovanja i rada mijenjaju sliku o osobama s invaliditetom.

 


 

U Republici Hrvatskoj ljudska prava propisana su Ustavom RH, međunarodnim ugovorima kojih je RH stranka, te zakonima. Posebno se ističe UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koju je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala 2007. g.

Imajući u vidu navedeni pravni okvir zaštite ljudskih prava za očekivati je da će tijela za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj ubuduće jače i učinkovitije štititi prava osoba s invaliditetom.

Institucije za zaštitu ljudskih prava, pa tako i zaštitu prava osoba s invaliditetom, su: matični odbori Hrvatskog sabora; ured predsjednika RH; pučki pravobranitelj; pravobranitelj za osobe s invaliditetom; pravobranitelj za djecu (djecu s teškoćama u razvoju), pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova; tijela Vlade RH (uredi i koordinacije), te njezina povjerenstva i nacionalni odbori; Ustavni sud RH i sudbena tijela; civilni sektor.

                       

Održane Radionice

1. Radionica održana u Splitu 11. prosinca 2007. godine

 

 

2. Radionica održana u Slavonskom Brodu 13. prosinca 2007. godine

 

 

3. Radionica održana u Bjelovaru 14. prosinca 2007. godine

 

 

4. Radionica održana u Zagrebu, 17. prosinca 2007. godine