15.12.2010. - Obrazovanje


22.06.2010. OBAVIJEST

 Terapija po Bobath konceptu za odrasle

Obavještavamo vas o djelovanju educiranih Bobath terapeuta u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Poliklinike Medikol, Radnička 80, u Zagrebu. Svjetski priznat i učinkovit, Bobath koncept terapije može se primijeniti kod svakog bolesnika s neurološkim oštećenjem, a vrlo se često koristi i kod ortopedskih bolesnika.
Najčešće se primjenjuje u pacijenata koji imaju parezu, plegiju, promjenjiv mišićni tonus posljedično različitim neurološkim bolestima i stanjima kao što su stanja nakon moždanog udara, ozljede mozga i kralježnične moždine, mišićne distrofije, multipla skleroza.
Terapiju po Bobath konceptu ne pokriva HZZO. Cijena jednog sata terapije iznosi 250 kuna.

Radno vrijeme Centra: ponedjeljak - petak 7:00 - 21:00, subota 7:00 - 14:00
Voditelj centra: dr Mirna Tomašković, spec. fizijatar
Dodatne informacije i rezervacije termina: tel. 01 6397 333 i www.medikol.hr.
Zagrebtower, Radnička 80, Zagreb12.04.2010. OBAVIJEST

 U nastavku vam proslijeđujemo obavijest koja se nalazi na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=9927&sec=1933:

Ovom Odlukom utvrđuju se povečani troškovi srednjškolskog obrazovanja učenika s teškočama u razvoju u 2010. godini i to za:

a) prilagođeni prijevoz ako javni prijevoz nije prilagođen učenicima s teškočama u razvoju, a koji može biti:

 • individualni prijevoz roditelja
 • prijevoz vlastitim školskim vozilom za prijevoz učenika.
 • prijevoz ovlaštenog prijevoznika

b) posebna nastavna sredstva koja se odnose se:

 • fotokopirni materijal (umnožavanje internih udžbenika)
 • didaktička sredstva i nastavna pomagala potrebna za izvođenje nastave i
 • nastavni materijal potreban za izvođenje praktične nastave.

Dokumenti

Odluka o financiranju povečanih troškova prijevoza, posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškočama u razvoju u srednjoškolskim programima u 2010. godini

 29.4.2009.    OSIGURAVA LI BESPLATNO OBRAZOVANJE JEDNAK PRISTUP OBRAZOVANJU?
Priopćenje Instituta za razvoj obrazovanja vezano za studentske blokade na hrvatskim visokim učilištima

Institut za razvoj obrazovanja (IRO), kao nevladina i neprofitna organizacija koja zagovara jednakost pristupa visokom obrazovanja za sve društvene skupine u Hrvatskoj, pozdravlja i podupire akciju Nezavisne studentske inicijative za pravo na besplatno obrazovanje kao nedvojbeno legitiman i demokratičan oblik zagovaranja javnih politika koji ima kao cilj poštivanje ljudskog prava na visoko obrazovanje u Hrvatskoj. Međutim, upozoravamo da besplatno visoko obrazovanje samo po sebi neće ukloniti financijske prepreke u visokom obrazovanju bez korijenite reforme sustava studentske potpore, te da ono ne može utjecati na promjenu socijalne strukture studentskog tijela bez koordiniranog djelovanja u nizu drugih područja, uključujući i u srednjem i osnovnom obrazovanju. Cijeli tekst osvrta Instituta za razvoj obrazovanja „Osigurava li besplatno obrazovanje jednak pristup obrazovanju?“ možete pročitati na www.iro.hr.

Budući da je tema jednakog pristupa visokom obrazovanju do sada bila iznimno slabo i nekvalitetno zastupljena u raspravama o reformama i javnim politikama visokog obrazovanja u Hrvatskoj kao i u medijima, Nezavisna studentska inicijativa za pravo na besplatno obrazovanje zaslužuje pohvalu zbog toga što je uspjela osigurati da rasprava zaživi na nacionalnoj razini.

Zahtjev da se ukinu školarine u visokom obrazovanju je sam po sebi posve legitiman. Usprkos globalnom trendu uvođenja školarina, postoje brojni primjeri zemalja u Europi koje još uvijek ne naplaćuju školarine, kao i primjeri zemalja koje su ukinule školarine nakon njihovog uvođenja (npr. Škotska, Irska, Mađarska). IRO podržava ukidanje školarina, ukoliko postoji demokratski konsenzus za takvu politiku među svim dionicima (studenti, profesori, donositelji odluka na visokim učilištima i na državnoj razini).

No istovremeno, želimo dati doprinos zahtjevima Nezavisne studentske inicijative u širem kontekstu pristupa visokom obrazovanju, kao i doprinos prijedlozima danima i od strane Nezavisne inicijative, te od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa i Rektorskog zbora visokih učilišta RH, za rješavanje navedenih problema. Naime, smatramo da bi trenutnu javnu raspravu bilo potrebno produbiti na sljedeći način:

 • Prvo, bitno je naglasiti da školarine predstavljaju samo jedan oblik financijskih prepreka visokom obrazovanju. Kombinacija troškova studija (knjige, oprema i drugi radni materijali) administrativnih troškova i životnih troškova predstavljaju puno veći trošak od godišnjeg iznosa školarine, te iznose između 13,000 kn i 30,000 kn godišnje.
 • Drugo, studije pokazuju da nepostojanje školarina – za koje se pretpostavlja da olakšavaju pristup visokom obrazovanju – nije samo po sebi dovoljno za rješavanje slabog pristupa visokom obrazovanju, te da kvalitetni i sveobuhvatni sustavi studentske potpore imaju možda čak i važniju ulogu u povećavanju pristupa visokom obrazovanju
 • Treće, većina međunarodnih istraživanja pokazuje da nefinancijski faktori, poput obrazovanja roditelja, obrazovna postignuća u osnovnom i srednjem obrazovanju, te sudjelovanje u predškolskom odgoju imaju često presudan utjecaj na mogućnost i/ili odlučivanje pojedinaca o upisivanju visokog obrazovanja

Stoga upozoravamo da besplatno visoko obrazovanje samo po sebi neće ukloniti financijske prepreke u visokom obrazovanju bez korijenite reforme sustava studentske potpore, te da ono ne može utjecati na promjenu socijalne strukture studentskog tijela bez koordiniranog djelovanja u nizu drugih područja.

Upravo radi kompleksnosti pitanja pristupa obrazovanju, predlažemo da se Nezavisna studentska inicijativa angažira i u zagovaranju politika u drugim aspektima nejednakosti u visokom obrazovanju. Dodatno, smatramo da se najkonstruktivniji način rješenja problema nejednakosti u visokom obrazovanju može pronaći u demokratskom i transparentnom procesu donošenja javnih politika utemeljenih na dokazivim činjenicama (tzv. evidence-based policy making). Stoga predlažemo Nezavisnoj studentskoj inicijativi da, umjesto traženja ad hoc promjene zakona, zahtijevaju od nadležnih institucija ozbiljnu predanost na razini države integriranom pristupu rješavanja ovih problema, putem provođenja studija i istraživanja, evaluiranja trenutnog sustava financiranja visokog obrazovanja, te organiziranjem širih konzultacija i rasprava sa studentima, predstavnicima državnih i visokoškolskih institucija, te sa stručnjacima iz različitih interesnih skupina.20.4.2009.    OTVORENA SLUŽBA ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU STUDENATA NA SVEUČILIŠTU J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

Na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku 20. travnja 2009. godine javnom je prezentacijom pokrenuta Služba za profesionalnu orijentaciju studenata, treća u nizu ovakvih Službi na sveučilištima u Hrvatskoj. Navedena Služba će nastojati pomoći studentima u donošenju i provođenju odluka o budućim karijerama kao i o daljnjem obrazovanju, a s poslodavcima će raditi na razvoju kvalitetne suradnje te na taj način ostvariti bolju povezanost Sveučilišta i tržišta rada. Institut za razvoj obrazovanja uključen je u inicijativu pokretanja Službi za profesionalnu orijentaciju na hrvatskim sveučilištima kao inicijator i partner na projektima Europske komisije kroz koje je i realizirana ova ideja.
U sklopu aktivnosti Tempus JEP projekta Europske komisije „ECAS – Establishing Career Advising Services at Croatian Universities", kojega koordinira Sveučilište u Dubrovniku, a na kojemu Institut za razvoj obrazovanja sudjeluje kao partnerska institucija, sa svojim radom započinje i posljednja od tri projektom predviđene Službe za profesionalnu orijentaciju studenata pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Glavni cilj „ECAS" projekta je pokretanje službi za profesionalno savjetovanje studenata na tri hrvatska sveučilišta (Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) kako bi kroz rad službi za profesionaln u orijentaciju studenata ta sveučilišta bolje pripremila svoje studente za ulazak na tržište rada.
Službe za profesionalno savjetovanje dio su razvojne strategije sveučilišta koja žele biti doživljena kao ustanove s europskom dimenzijom, čiji bi studenti i zaposlenici trebali aktivno sudjelovati u znanstvenoj suradnji na europskoj i svjetskoj razini, te čiji bi se diplomirani studenti trebali moći nositi s konkurencijom na europskom tržištu rada. Služba za profesionalnu orijentaciju studenata pri Sveučilištu u Osijeku će u svom radu biti usredotočena na dvije ciljne skupine korisnika usluga - na studente i poslodavce. Studentima će nastojati pomoći u donošenju i provođenju odluka o njihovim budućim karijerama kao i o daljnjem obrazovanju, a s poslodavcima će raditi na razvoju kvalitetne suradnje i dugoročnih partnerstava te na taj način ostvariti bolju povezanost Sveučilišta i tržišta rada.
Institut za razvoj obrazovanja uključen je u inicijativu pokretanja Službi za profesionalnu orijentaciju na hrvatskim sveučilištima kao inicijator i partner na projektima Europske komisije kroz koje je i realizirana ova ideja. „ECAS“ projekt nastavak je Tempus SCM projekta „CAREER -Platforma za centre za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj“ (2005.-2006.) kojega je osmislio i provodio Institut za razvoj obrazovanja te kojim je stvorena platforma za pokretanje centara za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima. Detalji o projektima su dostupni na: http://www.iro.hr/hr/razvoj-visokog-obrazovanja/razvoj-sustava/tempus-projekti/3.3.2009.    OTVORENA SLUŽBA ZA ORIJENTACIJU I PROFESIONALNO SAVJETOVANJE STUDENATA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI

Na Sveučilištu u Rijeci pokrenuta je Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata, druga u nizu ovakvih Službi na sveučilištima u Hrvatskoj. Navedena Služba će nastojati pomoći studentima u donošenju i provođenju odluka o budućim karijerama kao i o daljnjem obrazovanju, a s poslodavcima će raditi na razvoju kvalitetne suradnje te na taj način ostvariti bolju povezanost Sveučilišta i tržišta rada. Institut za razvoj obrazovanja uključen je u inicijativu pokretanja Službi za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima kao inicijator i partner na projektima Europske komisije kroz koje je i realizirana ova ideja.

U sklopu aktivnosti Tempus JEP projekta Europske komisije „ECAS – Establishing Career Advising Services at Croatian Universities", kojega koordinira Sveučilište u Dubrovniku, a na kojemu Institut za razvoj obrazovanja sudjeluje kao partnerska institucija, sa svojim radom započinje druga od tri projektom predviđene Službe za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata pri Sveučilištu u Rijeci. Glavni cilj „ECAS" projekta je pokretanje centara za profesionalno savjetovanje studenata na tri hrvatska sveučilišta (Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) kako bi kroz rad Službi za profesionalno savjetovanje studenata ta sveučilišta bolje pripremila svoje studente za ulazak na tržište rada.Službe za profesionalno savjetovanje dio su razvojne strategije sveučilišta koja žele biti doživljena kao ustanove s europskom dimenzijom, čiji bi studenti i zaposlenici trebali aktivno sudjelovati u znanstvenoj suradnji na europskoj i svjetskoj razini, te čiji bi se diplomirani studenti trebali moći nositi s konkurencijom na europskom tržištu rada. Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata pri Sveučilištu u Rijeci će u svom radu biti usredotočena na dvije ciljne skupine korisnika usluga - na studente i poslodavce. Studentima će nastojati pomoći u donošenju i provođenju odluka o njihovim budućim karijerama kao i o daljnjem obrazovanju, a s poslodavcima će raditi na razvoju kvalitetne suradnje i dugoročnih partnerstava te na taj način ostvariti bolju povezanost Sveučilišta i tržišta rada. Institut za razvoj obrazovanja uključen je u inicijativu pokretanja Službi za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima kao inicijator i partner na projektima Europske komisije kroz koje je i realizirana ova ideja. „ECAS“ projekt nastavak je Tempus SCM projekta „CAREER -Platforma za centre za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj“ (2005.-2006.) kojega je osmislio i provodio Institut za razvoj obrazovanja te kojim je stvorena platforma za pokretanje centara za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima. Detalji o projektima su dostupni na: http://www.iro.hr/hr/razvoj-visokog-obrazovanja/razvoj-sustava/tempus-projekti/

25.2.2009.    PRISTUP VISOKOM OBRAZOVANJU U HRVATSKOJ NIJE JEDNAK ZA SVE
Institut za razvoj obrazovanja objavio preporuke za sprječavanje nejednakosti u pristupu visokom obrazovanju:

U Hrvatskoj postoji niz ozbiljnih prepreka pristupu visokom obrazovanju za osobe iz obitelji s nižim primanjima, učenike iz strukovnih škola, osobe s invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. Ovo su glavni zaključci dokumenta "Policy preporuke za povećanje jednakog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj" koji upućuju na zaključak da jednakost pristupa visokom obrazovanju nije trenutno prioritet u politikama državnih institucija i visokih učilišta u Hrvatskoj. Cilj je dokumenta definirati konkretne mjere koje trebaju poduzeti nadležne institucije u Hrvatskoj za rješavanje nejednakosti pristupa visokom obrazovanju. Dokument je danas objavio Institut za razvoj obrazovanja i dostupan je na internetskim stranicama www.iro.hr/hr/publikacije/.

Dokument "Policy preporuke za povećanje jednakog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj“ je izradio Institut za razvoj obrazovanja na temelju rasprave stručnjaka i aktivista u području obrazovanja koji su sudjelovali na seminaru "Pravo na obrazovanje: povećanje jednakog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj (održan 26. studenog 2008. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu). Na seminaru je sudjelovalo 76 sudionika iz državnih institucija, visokih učilišta, studentskih udruga, instituta, organizacija civilnog društva i medija.

U dokumentu „Policy preporuke povećanje jednakog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj“ identificirani su brojni problemi u nejednakosti s kojima se susreću određene društvene skupine u pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj, a za svaki problem se predlaže određena mjera za njegovo otklanjanje. Glavne mjere koje se preporučaju (većina kojih je temeljeno na međunarodnoj dobroj praksi), su sljedeće:

 • pružati dodatnu potporu ranjivim skupinama za sprječavanje neuspjeha u školovanju, i to već tijekom osnovnoškolskog obrazovanja;
 • osigurati da državna matura nije jedini kriterij za upis na visoka učilišta kako bi spriječili nejednakosti u pristupu za učenike strukovnih škola;
 • osigurati financijsku potporu za 18% kućanstava u Hrvatskoj za koje su troškovi visokog obrazovanja previsoki u odnosu na njihova primanja;
 • ukloniti sve arhitektonske barijere na visokim učilištima u Hrvatskoj te osigurati osobama s invaliditetom ispomoć u okviru studentskog doma kao i prijevoz na fakultete;
 • sustavno rješavati problem nedovoljnog postotka Roma koji završavaju osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, kao preduvjet jednakog pristupa visokom obrazovanju.

Zaključeno je da pored Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH veliku odgovornost za rješavanje navedenih problema snose i sama visoka učilišta koja moraju preuzeti aktivniju ulogu i veću odgovornost, budući da visoka učilišta samostalno određuju upisne politike, visinu školarina, itd. U procesu rješavanja ovih problema, važno je da nadležne institucije (država i visoka učilišta) surađuju i da se konzultiraju sa svim dionicima u obrazovanju, uključujući s organizacijama civilnog društva.
Preporuke će biti poslane, između ostalih, hrvatskim visokim učilištima, Rektorskom zboru visokih učilišta RH, studentskim zborovima, institucijama Vlade RH, među kojima Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH, Savjetu za razvoj civilnog društva Vlade RH, kao i ostalim dionicima u visokom obrazovanju.
Ovime, Institut za razvoj obrazovanja apelira da se jednakost pristupa visokom obrazovanju treba staviti na dnevni red kao jedan od prioriteta za sve one koji se bave javnim politikama visokog obrazovanja. Institut za razvoj obrazovanja poziva nadležne institucije da uzmu u obzir ove preporuke prilikom izrade politika u području jednakog pristupa visokom obrazovanju.22.1.2009.    OBAVIJEST DOBIVENA OD INSTITUTA ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA

Objavljeni su novi članci o pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj u sklopu kolumne "Pravo na obrazovanje" na internetskim stranicama www.iro.hr i na portalu www.h-alter.org.

U proteklih mjesec dana objavljeni su sljedeći članci novinara, stručnjaka i aktivista u području obrazovanja:
"Studirati s invaliditetom", autor: Danijel Jedriško, Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom „Korak"
"Romi i Romkinje u visokom obrazovanju ili dok temelji klize...", autorica: mr. spec. Jagoda Novak, Centar za ljudska prava
"Društveno odgovorno sveučilište: a što Bolonja ima s tim?", autorica: Danijela Dolenec, Centar za istraživanje razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
"Kakva je budućnost obrazovanja u Hrvatskoj?: razgovor s prof. dr. sc. Milanom Polićem", autorica: Mašenjka Bačić, H-alter (Novine H-rvacke ALTER-native)

Članci su objavljeni u sklopu projekta "Kampanja Pravo na obrazovanje" koji provodi Institut za razvoj obrazovanja. Cilj projekta je promicanje ljudskog prava na visoko obrazovanje u Hrvatskoj. Portal H-Alter je partner na projektu, a projekt podupire Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Grad Zagreb (Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport).

Članke možete pročitati i preuzeti na stranicama Instituta za razvoj obrazovanja http://www.iro.hr/hr/razvoj-visokog-obrazovanja/pravo-na-obrazovanje/kolumna/, a možete ih također pročitati i komentirati na portalu www.h-alter.org.21.11.2008.    OTVORENA PRVA SLUŽBA ZA ORIJENTACIJU I PROFESIONALNO SAVJETOVANJE STUDENATA NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU

Na Sveučilištu u Dubrovniku (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska 7) otvorena je 20. studenoga 2008. Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata, prva i jedina ovakva Služba na sveučilištima u Hrvatskoj.

U sklopu aktivnosti Tempus JEP projekta Europske komisije „ECAS – Establishing Career Advising Services at Croatian Universities", kojega koordinira Sveučilište u Dubrovniku, a na kojemu Institut za razvoj obrazovanja sudjeluje kao partnerska institucija, otvorena je prva Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata pri Sveučilištu u Dubrovniku. Glavni cilj „ECAS" projekta je pokretanje centara za profesionalno savjetovanje studenata na tri hrvatska sveučilišta (Sveučilište u Dubrovniku, Sve učilište u Rijeci i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) kako bi kroz rad Službi za profesionalno savjetovanje studenata ta sveučilišta bolje pripremila svoje studente za ulazak na tržište rada.

Službe za profesionalno savjetovanje dio su razvojne strategije sveučilišta koja žele biti doživljena kao ustanove s europskom dimenzijom, čiji bi studenti i zaposlenici trebali aktivno sudjelovati u znanstvenoj suradnji na europskoj i svjetskoj razini, te čiji bi se diplomirani studenti trebali moći nositi s konkurencijom na europskom tržištu rada.

Voditeljica Službe za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata na Sveučilištu u Dubrovniku, Sanja Živković, istaknula je kako je osnovna svrha Službe stručno savjetovanje i pomoć studentima u profesionalnom usmjeravanju, uspostavljanje kontakta s mogućim poslodavcima te upoznavanje studenata s mogućnošću daljnjeg usavršavanja po završetku studija. Služba će ujedno i poslodavcima olakšati pronalaženje odgovarajućih mladih kadrova.

Potrebno je naglasiti kako Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje nije agencija za zapošljavanje nego služba koja će pripremati studente za „utrku" na tržištu rada putem različitih radionica i tečajeva te pojedinačnih i skupnih savjetovanja. Služba će doprinijeti ostvarenju dugoročne uspješne suradnje između tvrtki i Sveučilišta.

Institut za razvoj obrazovanja uključen je u inicijativu pokretanja Službi za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima kao inicijator i partner na projektima Europske komisije kroz koje je i realizirana ova ideja. „ECAS" projekt nastavak je Tempus SCM projekta „CAREER -Platforma za centre za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj" (2005.-2006.) kojega je osmislio i provodio Institut za razvoj obrazovanja te kojim je stvorena platforma za pokretanje centara za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima. Detalji o projektima su dostupni na: h