15.03.2007. - Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom


Vodič nadalje sadrži informacije o temeljnim zakonskim propisima, njihovu provođenju i ostvarivanju prava s područja  socijalne i zdravstvene skrbi, mirovinskog osiguranja, rada, zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, obrazovanja,  športa i rekreacije, te kulture i prometa. Poseban dodatak Vodiču čini popis organizacija i udruga osoba s invaliditetom  s kratkim prikazom djelovanja i druge korisne informacije i obavijesti.