UN Konvencija


ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA S  INVALIDITETOM

Potvrđuje se Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, usvojena  u  New Yorku 13. prosinca 2006. i Fakultativni protokol uz Konvenciju
o pravima osoba s invaliditetom, usvojen u  New Yorku 13. prosinca 2006. u  izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, a koje je Republika Hrvatska potpisala u New Yorku 30. ožujka 2007. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je da je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom stupila na snagu u Republici Hrvatskoj 3. srpnja 2008.

Cijeli dokument možete preuzeti klikom na sliku naslovnice publikacije: