Propisi u području obrazovanja


  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11)
  - Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN broj 27/10 i 55/11)
  - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04,  174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11)
  - Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama(NN broj 
    32/10 i 50/11)
  - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 112/10)
  - Državni standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN broj 63/08, 90/10)
  - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN  broj 63/08, 90/10)
  - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN broj 63/08 i 90/10)
  - Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN broj 40/10)
  - Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika (NN broj 43/05 i 19/10)
  - Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09)
  - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 10/97, 107/07)
  - Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN broj 23/91, 74/99)
  - Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN broj 86/92)
  - Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN broj 13/91)
  - Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS)