Nama je kriza stalno! - Nacionalna kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom


Dugogodišnjim radom UPIM-a na zapošljavanju osoba s invaliditetom i idejom jedne od naših mladih suradnika iskorišten je aktualni trenutak krize koja trenutno vlada. Svima postaje jasno da se bez zaposlenja i rada i gubi svaka nada. A kako je tek osobama s invaliditetom kojima je ta kriza stalno. Tako je nastao slogan Nama je kriza stalno!


UPIM-ovom Kampanjom želi se postići dva važna cilja:

  • prvim utjecati na mijenjanje svijesti društva a osobito poslodavaca a
  • drugim poslati poruku osobama s invaliditetom da u borbi za svoje osnovno ljudsko pravo – pravo na rad – nisu sami.