Dobiti posao je moguće


Godina provedbe: 2007
Donator: Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Mjesto provedbe: Zagreb


REZULTATI: Realizacijom radionica korisnici iz Centra za odgoj i obrazovanje tjelesno invalidne djece su:

  • informirani o zahtjevima na tržištu rada i očekivanjima poslodavaca;
  • osvijestili vlastite pozitivne osobine, vještine i sposobnosti neophodne aktivan pristup tržištu rada;
  • razvili pozitivan stav o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada;
  • motivirani za aktivno djelovanje u traženju zaposlenja i ostvarivanje socijalne integracije;
  • educirani o načinu prezentiranja poslodavcima kroz kvalitetno izrađen životopis i kvalitetno napisanu molbu;
  • informirani o mjerama i poticajima koje poslodavci mogu ostvariti zapošljavanjem osoba s invaliditetom;
  • informirani o pravima osoba s invaliditetom, načinima njihova ostvarivanja i zaštite;
  • informirani o dodatnim edukacijama koje se trenutačno nude, a mogu im biti od velike koristi pri traženju posla i zapošljavanju.