Propisi u području zdravstvene zaštite


  - Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
    osiguranje (NN broj 113/09, 126/09, 4/10, 88/10, 1/11 , 50/11 i 87/11)
  - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući 
     osigurane osobe (NN broj 88/10, 1/11, 87/11)
  - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN broj 17/09, 23/09, 53/09, 
    116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11 , 16/11 i 87/11)
  - Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN broj 85/08, 110/08, 34/11)
  - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11)
  - Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (NN broj 50/09, 118/09, 04/10, 
    13/10-ispravak, 14/10, 1/11, 16/11, 31/11 i 93/11)
  - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 150/08, 94/09, 153/09, 139/10 i 49/10)
  - Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN broj 85/06, 150/08 i 71/10)
  - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom 
    rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (NN broj 46/07, pročišćeni tekst, NN broj 64/08, 91/09, 118/09) + popis osnova 
    bolesti
  - Pravilnik o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
    osiguranje (NN broj 138/09)
  - Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim 
    smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (NN broj 18/09 i 25/09)
  - Zakon o medicinskim proizvodima (NN broj 67/08)
  - Zakon o zaštiti prava pacijenta (NN broj 169/04)
  - Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN broj 111/97, 27/98, 128/99, 79/02)
Više o svim propisima iz područja zdravstvene zaštite možete pronaći na web stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje: http://www.hzzo-net.hr/05_01_01.php