Akcijski plan Vijeća Europe


Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.

(Usvojio Odbor ministara 5. travnja 2006. na 961. zasjedanju zamjenika ministara)


Cijeli dokument možete preuzeti klikom na link ispod:

Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.