Intervju za In Portal: Mirjana Dobranović


photo

Kako je nastala ideja za osnivanje udruge?

- Civilizacijska razina pojedine države procjenjuje se odnosom prema ranjivim skupinama građana – što su i osobe s invaliditetom. Iako se pokret za socijalno uključivanje osoba s invaliditetom tek posljednjih 60 godina mijenja, a zadnjih 10 godina iznimno snažnije, još uvijek nisu istih mogućnosti kao i ostali građani. Iako su u Hrvatskoj doneseni mnogi dokumenti i propisi kojima se regulira kvaliteta života osoba s invaliditetom još uvijek na razini individualnog ima još puno teškoća a na razini primjene dokumenata i propisa još više. Jedna od velikih prepreka uključivanja u društvo često je izostanak snage i aktivnog pristupa rješavanja problema samih osoba s invaliditetom. Njih je potrebno osnažiti. I tako je nastala ideja da im pružimo potporu na stručan i iskustveni način, gdje će osobe s invaliditetom pružati potporu osobama s invaliditetom.

Koja je osnovna zadaća Udruge?

- Ne dozvoliti pojavu diskriminacije osoba s invaliditetom, te voditi borbu za socijalnu pravdu i uspostavu istih prava po osnovi iste vrste i stupnja invaliditeta unutar jedinstvenog sustava socijalne skrbi. Praćenje svega što je važno u životu i za kvalitetu života osoba s invaliditetom.
> - Poticati postizanje istih mogućnosti osoba s invaliditetom kroz organizirani nastup u rješavanju problema i provođenju programa, projekata i akcija. Pozitivnim primjerima prakse sudjelovati u predlaganju oblikovanja zakonskih propisa u cilju zaštite interesa osoba s invaliditetom
- Stvarati preduvjete za što bržu i potpuniju socijalizaciju i što je moguće viši stupanj neovisnog življenja osoba s invaliditetom.
- Surađivati s državnim i drugim tijelima te s lokalnim subjektima po pojedinim pitanjima od važnosti za rješavanje problematike osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;

Svrha djelovanja je pružanje informativne, edukativne i stručno tehničke potpore u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom, te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti promicanja i zaštite interesa osoba s invaliditetom a sve u cilju postizanja istih mogućnosti, ali i omogućavati njihovu kreativnost i samostalnost djelovanja.

Postoje li projekti u koje se mogu uključiti i studenti?

- Postoje i to mnoge mogućnosti. UPIM njeguje praksu uključivanja studenata u volonterski rad i ovog ih trenutaka imamo nekoliko.

Kakvi su planovi udruge u idućim godinama?

Strateškim planom do 2017. objavljenom planira se: - pronalaziti načine praktičnog rješavanja individualnih problema osoba s invaliditetom organiziranjem raznih oblika aktivnosti (kampanje, medijske aktivnosti i promocije, idejno osmišljavanje projekata i programa raznih oblika edukacija i razvoja socijalnih usluga)
- provoditi projekte i programe kojima se pridonosi kvaliteti života osoba s invaliditetom neposrednim rješavanjem njihovih teškoća javljajući se na domaće i međunarodne raspisane natječaje
- reagirati na pojave kršenja ljudskih prava i diskriminacije za svaku pojedinu osobu s invaliditetom s čijim se slučajem upozna i utvrdi njenu istinitost;udruživati se s drugim udrugama, koalicijama, savezima i neformalnim skupinama u cilju stvaranja zajedništava i bolje učinkovitosti djelovanja u korist osoba s invaliditetom.

Razgovarala: Jasna Ožanić

Objavljeno 21.12.2013

Više na linku