O Nacionalnoj kampanji o zapošljavanju osoba s invaliditetom "Nama je kriza stalno".