Parkiranje vozila osoba s invaliditetom


Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja, objavljenoj u „Službenom glasniku Grada Zagreba“ broj 12/11., osobe s invaliditetom, osim dosadašnje mogućnosti parkiranja na posebno obilježenim javnim parkiralištima, moći će koristiti i pravo parkiranja na svim javnim parkiralištima bez plaćanja naknade.

Naime, osobama s invaliditetom dopušta se besplatno parkiranje na svim javnim parkiralištima u zonama naplate, i to najduže dva sata tijekom jednog dana. Vrijeme parkiranja počinje od prvog opažaja u danu i teče bez prekida najduže dva sata.

Ova odluka počet će se primjenjivati od 01. siječnja 2012. godine.

http://www.zagrebparking.hr/default.aspx?id=117