EDUKOSI - putovanje u Rim: razmjena dobrih praksi u edukaciji osoba s invaliditetom u radu s ukrasnom hortikulturom